CRM (Customer Relationship Management)

System zarządzania relacjami z klientem, a dokładnie całością kontaktów zachodzących pomiędzy firmą, a jej klientami. W praktyce koncentruje się na uzyskaniu i wykorzystaniu wiedzy o obecnych i potencjalnych klientach, w celu optymalizacji korzyści płynących z kontaktów z nimi.

Na bazie zdobytego doświadczenia oraz spostrzeżeń naszych Klientów opracowaliśmy własny system CRM. Zorientowany na budowanie efektywnych relacji z klientami i sprawne zarządzanie przetwarzaną informacją. System nasz oparty został na czterech podstawowych filarach:

 • sprzedaży
 • obsłudze klienta
 • integracji
 • modułowej budowie systemu

Sprzedaż

 • system zaprojektowany został z myślą o pracy sieciowej, dającej możliwość dostępu wszystkim pracownikom firmy do danych klientów, oferowanych produktów, ofert, poczty elektronicznej, a także informacji handlowych
 • system umożliwia przeglądanie oraz raportowanie historii poszczególnych klientów, ofert aktywnych, ofert oczekujących na realizacje, danych teleadresowych oraz druk wybranych zestawień
 • możliwość monitorowania postępów handlowych, wgląd w aktualne i archiwalne oferty, funkcje poczty elektronicznej umożliwiające przekazywanie aktualnych oraz archiwalnych ofert handlowych
 • zarządzanie procesem sprzedaży daje pełną swobodę kontroli nad klientem i procesem finalizacji kontraktów handlowych
 • system udostępnia funkcjonalny katalog produktów, który udostępnia możliwość grupowania produktów w grupy towarowe, przypisywania określonych walut, stawek podatkowych, jednostek miary itp.
 • proste i zautomatyzowane zarządzanie ofertami handlowymi połączone z funkcjami poczty elektronicznej oraz druku
 • funkcje raportowania umożliwiają wyświetlanie, sortowanie i filtrowanie raportów, które pozwalają określać tendencje, mierzyć i prognozować działalność handlową, przeglądać procesy handlowe oraz oceniać wyniki firmy
 • integracja systemu z pocztą elektroniczną daje możliwość szerokiej komunikacji z klientami, pracownikami, ustawiania korespondencji seryjnej

Obsługa klienta

 • system kontroli nad przechowywanymi danymi ułatwia zarządzanie sprawami klienta już od pierwszego kontaktu
 • inteligentny system nadawania statusów poszczególnym ofertom oraz działaniom zwalnia z obowiązku pamiętania o podjętych działaniach wobec klienta
 • szczegółowe przedstawienie informacji o kliencie daje możliwość wglądu w profil klienta, działania handlowe, wystawione oferty
 • prosta i intuicyjna obsługa systemu niewątpliwie przyczyni się do wzrostu zadowolenia kadry pracowniczej

Integracja

 • cały system, jak i przechowywane dane są zabezpieczone systemem haseł oraz modułami szyfrowania danych
 • wprowadzone oraz przechowywane dane są dostępne dla wszystkich osób, które są uprawnione do korzystania z CRM
 • wszystkie moduły systemu stanowią jednolitą całość, umożliwiając tym samym wydajną pracę nad przetwarzaną informacją
 • użytkownicy systemu mają dostęp do prywatnego organizera, dającego możliwość ustawiania terminów i wprowadzania prywatnych notatek przez użytkowników
 • system CRM współpracuje z siecią Internet oraz zewnętrzną pocztą elektroniczną

Modułowa budowa systemu

 • scentralizowana instalacja połączona z prostą konfiguracją zapewnia szybkie wdrożenie systemu CRM
 • aktualizacja systemu może zostać przeprowadzona poprzez Internet
 • moduł archiwizacji danych zapewnia przekopiowanie danych na zewnętrzne nośniki np. płytę CD
 • formularze, ustawienia oraz poszczególne moduły można skonfigurować stosownie do potrzeb firmy
 • wraz z rozwojem i zmianami zachodzącymi w firmie możliwy jest rozwój systemu CRM o dodatkowe moduły
 • system może zostać przystosowany do konkretnych potrzeb firmy i wymogów branżowych

CRM umożliwia uzyskanie pełnej informacji o kliencie w firmie, łatwe zarządzanie tymi informacjami, optymalizację procesów handlowych od początku wdrożenia systemu oraz współprace z aplikacjami zewnętrznymi (MS Office) i usługami internetowymi.