Specyfikacja serwerów internetowych

Wszystkie pakiety serwerowe zachowują następujące cechy wspólne:

Podstawowe funkcje w ramach każdego pakietu
Nadzór i bezpieczeństwo
Usługi pocztowe
Usługi WWW