Specyfikacja serwerów WWW

Wszystkie pakiety serwerowe zachowują następujące cechy wspólne:

Podstawowe funkcje w ramach każdego pakietu

Wydzielona przestrzeń dyskowa na serwerze Modos.pl

Otrzymujesz tyle miejsca na pocztę i strony WWW ile jest Tobie niezbędne! cofnij

Optymalne warunki pracy serwera i przepustowości łącz

Dbamy by nasze rozwiązania serwerowe były powodem Twojego zadowolenia dlatego masz pewność, że dostajesz 100% naszych możliwości! cofnij

Narzędzia on-line do administracji serwerem przez WWW

Narzędzia on-line do administracji serwerem przez WWW to specjalnie przygotowane oprogramowanie dzięki któremu dostajesz możliwość prostej administracji własnym kontem. cofnij

Systematyczny upgrade oprogramowania systemu sieci

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych przeprowadzamy systematyczny upgrade oprogramowania systemu sieci. Aktualizujemy wszystkie komponenty programowe naszych serwerów aby nie dopuścić do sytuacji awaryjnych lub też utraty cennych danych naszych Klientów. cofnij

Bezpłatna pomoc techniczna

Wszyscy użytkownicy Modos.pl mają prawo do bezpłatnej pomocy technicznej. cofnij

Dostęp przez FTP, SMTP/POP3

File Transfer Protocol (FTP) protokół transmisji plików. Stosowany do przesyłania plików w sieci np. stron WWW na serwer.

SMTP jest zestawem reguł komunikacyjnych dotyczących wysyłania i odbierania poczty elektronicznej.

POP3 jest protokołem komunikacyjnym odpowiedzialnym za rozsyłanie poczty przychodzącej na konta użytkowników. cofnij

Skrzynki pocztowe z funkcją autoresponder

Autoresponder to możliwość automatycznej odpowiedzi na e-mail podczas naszej nieobecności. Nadawca otrzymuje wcześniej przygotowaną odpowiedź zwrotną. cofnij

Obsługa PHP, CGI, Perl, Python, WAP, SSI, Procmail

We wszystkich opcjach serwerowych znajdziesz wsparcie dla języków skryptowych. Języki skryptowe dają możliwość korzystania z dynamicznych stron WWW (np. sklepów internetowych), lub dynamicznych elementów na Twojej stronie WWW. cofnij

Obsługa WAP, poczta via WAP

Pocztę elektroniczną możesz przeglądać korzystając z programu pocztowego, naszego panelu WWW, lub telefonu obsługującego protokół WAP. cofnij

Bazy danych MySQL

Bazy danych umożliwiają tworzenie dynamicznych stron WWW (np. sklep internetowy) oraz systemów bazodanowych. cofnij

Statystyki systemowe Webalizer

Dzięki statystykom odwiedzin mamy wgląd w swego rodzaju raporty mówiące o popularności naszej strony w Internecie. cofnij

Statystyki transferów dla poczty, WWW i FTP

Statystyki tego typu dają możliwość kontrolowania ilości przesłanych danych (np. stron WWW, plików graficznych) z i do serwera. cofnij

Utrzymanie primary i secondary DNS

Domain Name Service (DNS) usługa nazw domen i ich nazewnictwa w sieci Internet. Nadaje domenom nazwy zrozumiałe dla człowieka i tłumaczy je na numery IP. cofnij

Możliwość instalowania własnych skryptów

Nie ograniczamy Twoich możliwości do narzędzi, które są dostarczane wraz z pakietem serwerowym, masz nieograniczoną możliwość instalowania własnych skryptów. cofnij

Nadzór i bezpieczeństwo

Kopia bezpieczeństwa całego systemu sieci oraz danych

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych systematycznie przeprowadzamy archiwizację wszystkich danych znajdujących się na naszych serwerach. cofnij

Zabezpieczenie przed niechcianą pocztą

System antyspamowy jaki oferujemy "uchroni" Cię przed niepożądanymi przesyłkami reklamowymi, łańcuszkami szczęścia i innymi listami o nieinteresującej treści. cofnij

Skaner antywirusowy poczty

Skaner antywirusowy zabezpieczy twoje przesyłki przed atakami wirusów i innych szkodliwych programików działających w sieci. cofnij

System antyspamowy poczty

System antyspamowy jaki oferujemy uchroni Cię przed niepożądanymi przesyłkami reklamowymi, łańcuszkami szczęścia i innymi listami o nieinteresującej nas treści. cofnij

Całodobowy nadzór techniczny administratora

Masz pewność, że twoje dane są bezpieczne, a serwis WWW działa bez zarzutu 24 godziny na dobę. cofnij

Autoryzacja SMTP serwera pocztowego

Autoryzacja SMTP to zabezpieczenie uniemożliwiające wysłanie poczty bez uprzedniej autoryzacji. Dzięki tej usłudze masz pewność, że nikt nie podszyje się pod Twój adres e-mail. cofnij

Protokół SSL dla serwera WWW, SMTP i POP3

Protokół SSL zapewnia bezpieczny transfer danych. Komunikacja między serwerem a użytkownikiem jest kodowana i niemożliwa do złamania przez innego użytkownika sieci. cofnij

Zdefiniowany system firewall

Firewall to system chroniący komputer przed atakami z zewnątrz. Systemy takie działają na naszych serwerach chroniąc Twoje dane. cofnij

Usługi pocztowe

Wirtualny serwer poczty SMTP i POP3

SMTP jest zestawem reguł komunikacyjnych dotyczących wysyłania i odbierania poczty elektronicznej.

POP3 jest protokołem komunikacyjnym odpowiedzialnym za rozsyłanie poczty przychodzącej na konta użytkowników. cofnij

Catch-all

Catch-all spełnia funkcje "łapacza". Przekierowuje błędnie zaadresowane e-maile na uprzednio zdefiniowane konto pełniące tą funkcje. Przykładowo wysyłając wiadomość na adres biuro@modos.pl wpiszemy omyłkowo biuto@modos.pl to list prawidłowo dotrze na konto biuro@modos.pl, które zostało uprzednio ustawione na pełnienie roli catch-all. cofnij

Blokada niechcianej poczty osobno dla każdej skrzynki

System antyspamowy jaki oferujemy "uchroni" Cię przed niepożądanymi przesyłkami reklamowymi, łańcuszkami szczęścia i innymi listami o nieinteresującej nas treści. System taki może być aktywowany osobno dla każdej skrzynki. cofnij

Powiadomienie o poczcie na telefon GSM w formie SMS

Dla każdego konta pocztowego możesz zdefiniować nr telefonu komórkowego, na który zostanie wysłany SMS z informacją o nowej poczcie. cofnij

Forward (przekierowanie) poczty na inne konta

Listy elektroniczne z jednego konta mogą zostać przesłane na inne konto dzięki czemu dwie lub więcej osób może otrzymywać te same przesyłki. cofnij

Możliwość okresowego blokowania konta pocztowego

Konta pocztowe działające na serwerze Modos.pl mogą być okresowo blokowane (wyłączane) np. na czas naszej nieobecności. cofnij

Autoresponder

Autoresponder to możliwość automatycznej odpowiedzi na e-mail np. podczas naszej nieobecności. Nadawca otrzymuje wcześniej przygotowaną odpowiedź zwrotną. cofnij

Aliasy pocztowe

Aliasy pocztowe to dodatkowy adres e-mail, który wskazuje na inny adres (główny). Przykładowo dla adresu janek@modos.pl możemy utworzyć alias o wyglądzie jan.kowalski@modos.pl z którego to poczta będzie kierowana na adres janek@modos.pl. cofnij

Usługi WWW

Wirtualny serwer WWW

Wydzielone miejsce na serwerze Modos.pl dla serwisu WWW, do którego użytkownik ma dostęp poprzez narzędzia on-line. cofnij

Pełen dostęp do konta FTP z poziomu panelu klienta

Dzięki narzędziom on-line masz możliwość pobierania i przesyłania plików na serwer FTP. cofnij

Możliwość nadpisania ustawień poprzez .htaccess

Pliki .htaccess mogą zostać umieszczone na serwerze przez użytkownika konta nadpisując standardowe ustawienia serwera. cofnij

Dostęp do wielu bibliotek zainstalowanych na serwerze

W zależności od potrzeb, użytkownik serwera Modos.pl otrzymuje standardowe rozwiązania programowe, które mogą zostać użyte w np. serwisach WWW. cofnij

Pełny dostęp do katalogu CGI-BIN

Katalogu CGI-BIN umożliwia instalację własnych skryptów CGI lub korzystanie z biblioteki udostępnionej na serwerze np. liczników odwiedzin. cofnij

Własne strony błedów (np. error 404)

W przypadku wystąpienia braku żądanego dokumentu na serwerze, zamiast standardowego komunikatu serwera, możesz zdefiniować własną stronę błędów. cofnij

Protokół SSL dla domeny i subdomeny

Protokół SSL zapewnia bezpieczny transfer danych. Komunikacja między serwerem a użytkownikiem jest kodowana i niemożliwa do złamania przez innego użytkownika sieci. cofnij

Hasłowanie dostępu do wybranych stron, katalogów

Możesz wydzielić miejsce we własnym serwisie WWW (np. strony zawierające ważne dokumenty), do którego dostęp będą miały tylko zaufane osoby znające hasło dostępowe. cofnij

Statystyki oglądalności

Dzięki statystykom odwiedzin mamy wgląd w swego rodzaju raporty mówiące o popularności naszej strony w Internecie. cofnij

Hasłowanie dostępu do statystyk oglądalności

Statystyki oglądalności mogą zostać zabezpieczone hasłem. cofnij