Ustawienia: pozostawianie kopii wiadomości na serwerze

Jeżeli poczta e-mail pobierana jest na komputer lokalny za pośrednictwem popularnych programów pocztowych Outlook Express lub Mozilla Thunderbird należy pamiętać o poprawnych ustawieniach konta. Błędne ustawienia negatywnie wpływają na funkcjonowanie poczty, problemy z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości.

Opcja "Pozostaw kopię wiadomości na serwerze" powinna zostać odhaczona. Wybranie tej opcji powoduje kumulację wiadomości na koncie, co prowadzi do przepełnienia konta pocztowego.


W programach pocztowych MS Windows, Outlook Express

 1. Otworzyć program pocztowy
 2. Z górnego menu należy wybrać Narzędzia -> Konta
 3. Z listy dostępnych adresów e-mail należy wybrać ten dla którego ma zostać dokonana zmiana ustawień
 4. Kliknąć przycisk Właściwości, znajdujący się w prawej części okna
 5. Kolejnym krokiem jest wybranie zakładki Zaawansowane i odhaczenie opcji "Umieść kopie wiadomości na serwerze"
 6. Zakończenie i zamknięcie okna przyciskiem "OK"

1

fot. 1 / Okno Właściwości konta


W programie pocztowym Mozilla Thunderbird

 1. Otworzyć program pocztowy
 2. Z górnego menu należy wybrać Narzędzia -> Konta
 3. Z listy dostępnych adresów e-mail (lewa strona okna) należy wybrać ten dla którego ma zostać dokonana zmiana ustawień
 4. Przy wybranym adresie e-mail zaznaczyć Konfiguracja serwera
 5. Ostatnim krokiem jest odhaczenie opcji "Pozostaw kopię wiadomości na serwerze"
 6. Zakończenie i zamknięcie okna przyciskiem "OK"

2

fot. 2 / Okno Konfiguracja kont