Obsługa poczty dla użytkowników DSL w Orange

Orange dla połączeń z serwerem pocztowym SMTP obsługuje "profilowanie ruchu" czyli zablokowanie połączeń wychodzących z sieci Orange na port 25. Użytkownicy usługi DSL/ADSL w Orange, korzystający z portu 25, muszą dokonać zmiany ustawień konfiguracyjnych w swoich programach pocztowych.

Jeśli skonfigurowane zostało wcześniej połączenie wykorzystujące inny port niż 25, np. połączenie szyfrowane po porcie 465, nie są wymagane żadne zmiany konfiguracyjne.

Jeśli korzystasz z połączenia po porcie 25 (połączenie nieszyfrowane lub szyfrowane po porcie 25 z rozszerzeniem STARTTLS), zmiany wymaga numer portu z 25 na 587 dla serwera poczty wychodzącej SMTP.

Ustawienie portu 587 w Outlook Express

Aby ustawić port 587, należy w głównym oknie programu, z górnego menu wybrać kolejno: Narzędzia - Konta. Na liście kont internetowych zaznaczyć wybrane konto pocztowe (klikając na jego nazwę lewym przyciskiem myszy), po czym należy kliknąć przycisk [Właściwości]. W oknie z właściwościami konta należy wybrać zakładkę "Zaawansowane" oraz dla "Poczta wychodząca (SMTP)" wpisać numer portu 587.

Należy kliknąć w przycisk [OK] i zakończyć konfigurację klikając w oknie "Konta internetowe" w przycisk [Zamknij].

1

Przykład konfiguracji bezpiecznego połączenia z SSL po porcie 465.

Ustawienie portu 587 w Mozilla Thunderbird

Aby ustawić port 587, należy z górnego menu wybrać "Narzędzia" i dalej "Konfiguracja kont..." W oknie "Konfiguracja kont", należy wybrać zakładkę "Serwer poczty wychodzącej (SMTP)", po czym kliknąć w przycisk [Edytuj]. Dla opcji "Port" wpisać port połączenia: 587. Zmiany należy zatwierdzić klikając w przycisk [OK].

2

Przykład konfiguracji bezpiecznego połączenia z SSL po porcie 465.