Outlook Express

Uwierzytelnienie SMTP i połączenia z SSL

Bezpieczne serwery pocztowe są tak skonfigurowane, by uniemożliwić wysyłanie poczty bez autoryzacji. Konfigurując program pocztowy, należy włączyć funkcję uwierzytelnienia użytkownika serwera poczty wychodzącej (SMTP). Dodatkowo, w celu zapewnienia bezpiecznych połączeń, możliwe jest skonfigurowanie połączeń z szyfrowaniem SSL dla serwerów poczty wychodzącej (SMTP) i przychodzącej (POP3).

Aby ustawić uwierzytelnienie SMTP, należy w głównym oknie programu, z górnego menu wybrać kolejno: Narzędzia - Konta.

Na liście kont internetowych zaznaczyć wybrane konto pocztowe (klikając na jego nazwę lewym przyciskiem myszy), po czym kliknij przycisk [Właściwości].

W oknie z właściwościami konta należy wybrać zakładkę "Serwery" i zaznaczyć opcję "Serwer wymaga uwierzytelnienia".

1

Po kliknięciu w przycisk [Ustawienia], należy zaznaczyć opcję "Użyj tych samych ustawień co mój serwer poczty przychodzącej".

2

Zatwierdzając zmiany, kliknięciem w przycisk [OK], program powróci do okna z właściwościami konta. Należy wybrać zakładkę "Zaawansowane", dla obydwu typów serwerów zaznaczyć opcje "Ten serwer wymaga bezpiecznego połączenia (SSL)" oraz wpisać numery portów:

  • dla "Poczta wychodząca (SMTP)" wpisz 465
  • dla "Poczta przychodząca (POP3)" wpisz 995

3

Należy kliknąć w przycisk [OK] i zakończyć konfigurację klikając przycisk [Zamknij] w oknie "Konta internetowe".

Uwaga! Aby korzystać z połączenia z serwerami poczty z SSL, należy podać nazwy serwerów POP3 i SMTP w kliencie pocztowym w postaci identyfikatora serwera WWW, np. twojanazwa.pl. Inne pola konfiguracyjne klienta pocztowego mogą zawierać nazwę domeny przekierowanej na serwer, czyli np. adres e-mail może być wpisany w postaci kowalski@twojanazwa.pl.