Mozilla Thunderbird

Uwierzytelnienie SMTP i połączenia z SSL

Bezpieczne serwery pocztowe są tak skonfigurowane, by uniemożliwić wysyłanie poczty bez autoryzacji. Konfigurując program pocztowy, należy włączyć funkcję uwierzytelnienia użytkownika serwera poczty wychodzącej (SMTP). Dodatkowo, w celu zapewnienia bezpiecznych połączeń, możliwe jest skonfigurowanie połączeń z szyfrowaniem SSL dla serwerów poczty wychodzącej (SMTP) i przychodzącej (POP3).

Aby aktywować uwierzytelnienie użytkownika serwera poczty wychodzącej, należy w głównym oknie programu, kliknąć prawym przyciskiem myszki na link "Lokalne foldery" oraz z menu kontekstowego wybrać opcję Właściwości... Podobny efekt uzyskamy wybierając z górnego menu "Narzędzia" i dalej "Konfiguracja kont...".

1

W oknie "Konfiguracja kont", należy wybrać zakładkę "Serwer poczty wychodzącej (SMTP)", po czym kliknąć w przycisk [Edytuj].

2

Następnie zaznaczyć należy opcję "Używaj identyfikatora użytkownika oraz hasła".

W celu konfiguracji bezpiecznego połączenia z SSL dla serwera poczty wychodzącej, należy spośród opcji "Używaj połączenia szyfrowanego:" wybrać "SSL" oraz wpisać port połączenia: 465. Zmiany należy zatwierdzić klikając w przycisk [OK].

3

W celu konfiguracji bezpiecznego połączenia z SSL dla serwera poczty przychodzącej, należy na stronie "Konfiguracja kont" kliknąć w link "Konfiguracja serwera". Spośród opcji "Używaj bezpiecznego połączenia:" należy wybrać "SSL" oraz wpisać port połączenia: 995. Zmiany należy zatwierdzić klikając w przycisk [OK].

4

Uwaga! Aby korzystać z połączenia z serwerami poczty z SSL, należy podać nazwy serwerów POP3 i SMTP w kliencie pocztowym w postaci identyfikatora serwera WWW, np. twojanazwa.pl. Inne pola konfiguracyjne klienta pocztowego mogą zawierać nazwę domeny przekierowanej na serwer, czyli np. adres e-mail może być wpisany w postaci kowalski@twojanazwa.pl.